Mededeling over moderne slavernij en mensenhandel

Inleiding

Deze verklaring wordt gepubliceerd door Cadline Ltd onder de bepaling van de Britse Modern Slavery Act 2015.

Cadline erkent dat het een verantwoordelijkheid heeft om slavernij en mensenhandel krachtig aan te pakken.

Cadline committeert zich onvoorwaardelijk aan ethisch handelen in haar activiteiten ter voorkoming van slavernij en mensenhandel en zorgt ervoor dat haar toeleveringsketen vrij is van slavernij en mensenhandel.

Organisatiestructuur en toeleveringsketen

Cadline is een Platinum Awarded Autodesk Partner, gespecialiseerd in het leveren van innovatieve ontwerp- en datamanagementtechnologieën aan architecten, ingenieurs, bouw-, productie-, proces- en installatie- en bouwkundige professionals. Cadline is marktleider op het gebied van projecttrainingen, consultancy, bedrijfsintegratie en professionele diensten.

Cadline manifesteert zich in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa.

Relevant beleid

Cadline hanteert het volgende beleid dat haar aanpak beschrijft voor het identificeren van moderne slavernij risico’s en de stappen die worden genomen om slavernij en mensenhandel te voorkomen in haar activiteiten:

  • Gedragscode voor werknemers – De code van de organisatie maakt de werknemers duidelijk welke handelingen en gedragingen van hen worden verwacht wanneer zij de organisatie vertegenwoordigen. De organisatie streeft ernaar de hoogste gedragsnormen voor werknemers en ethisch gedrag te handhaven wanneer zij in het buitenland actief is en haar toeleveringsketen beheert.
  • Gedragscode voor leveranciers – De organisatie wil er zeker van zijn dat haar leveranciers de hoogste ethische normen in acht nemen. Leveranciers moeten aantonen dat zij, waar nodig, veilige arbeidsomstandigheden bieden, werknemers met waardigheid en respect behandelen, en ethisch en binnen de wet handelen bij het gebruik van arbeid.
  • Beleid inzake aanwerving/uitzendkrachten – De organisatie maakt alleen gebruik van gespecificeerde, gerenommeerde uitzendbureaus om arbeidskrachten te werven en controleert altijd de praktijken van elk nieuw bureau dat zij inschakelt voordat zij werknemers van dat bureau aanvaardt.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Accept Cookies