Sweco Nederland is het eerste ingenieursbureau in Nederland dat de ISO 19650 certificering heeft behaald, na een succesvolle audit van haar BIM-processen door het BSI. Als lead consultant voor dit project hebben we samen met Sweco gewerkt aan de ontwikkeling van haar mensen, processen en documentatie ter ondersteuning van een digitale leveringscapaciteit.

Het certificaat is de internationale standaard geworden voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een object door de invoering van digitale bouwwerkzaamheden. De audit zelf is een strikte beoordeling van het vermogen van een organisatie om BIM-projecten te leveren volgens het ISO 19650-framework. Het framework houdt zich bezig met het beheer van projectinformatie, waaronder het uitwisselen, registreren, versiebeheer en organiseren van projectinformatie voor alle stakeholders van het project.

De BSI heeft het ISO 19650-certificaat aan Sweco uitgereikt tijdens een event op hun hoofdkantoor

Sinds de introductie van het certificaat in december 2018 is het de eerste keer dat het certificaat wordt uitgereikt aan een ingenieursbureau in Nederland. Het Technische team heeft het certificeringsproject gebruikt als katalysator om de manier waarop projectinformatie wordt gedeeld en beheerd te transformeren en te standaardiseren, met behulp van een centraal informatiemodel. Nu worden ontwerpen en projecten digitaal opgezet, uitgevoerd door geïntegreerde multidisciplinaire teams en uniform opgeleverd.

Het Cadline team met John Jansson (midden met het certificaat), Hoofd Techniek bij Sweco.

Naast het geven van richtlijnen voor best practice betreffende het leveren van BIM-projecten, ontwikkeld door onze relaties te ondersteunen in het Verenigd Koninkrijk, leverden wij ook specifieke workflows met betrekking tot procesdocumentatie en het opzetten van een Common Data Environment. Onder leiding van John Jansson, Hoofd Techniek bij Sweco, ondersteunden we een ambitieus verandertraject binnen de organisatie, waardoor we het project in relatief korte tijd moesten opleveren.

Het BSI BIM-certificeringssysteem stelt asset owners in staat om hoogwaardige, informatierijke projecten aan te schaffen, erop vertrouwende dat hun supply chain kan voldoen aan de strenge eisen van de wereldwijde ISO BIM-normen. De certificering is van toepassing op alle deelnemers van de supply chain, van hoofdaannemers en -adviseurs tot en met vakbekwame productontwerpers. Dit is het juiste moment om de concurrentie voor te blijven en aan te sluiten bij het groeiende aantal relaties die wij hebben geholpen om hun bedrijf met succes te certificeren.

Prev News StoryNext News Story

Share Story

Comments are closed.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Accept Cookies