Het BIM-loket heeft een meerjarige visie en -strategie 2020-2023- waarmee ze willen toewerken naar een 100 procent duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Zij dagen partners uit om samen te werken aan digitalisering.

Het BIM Loket stimuleert het toepassen van BIM in de Nederlandse bouw en infra, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen.

Volg deze link voor meer informatie.

Prev News StoryNext News Story

Share Story

Comments are closed.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More

Accept Cookies