Server Voor het opzetten van een netwerklicentie is altijd het volgende nodig voor installatie: Mac-adres Server naam Deze verkrijg je door: Klik op het Windows-icoon en type “CMD” gevolgd door een enter. In deze commando